Платформа за ОРС

Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги, съдействие за решаването му може да се може да се получи от Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове:

https://ec.europa.eu/

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) се предоставя от Европейската комисия, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване чрез достъп до качествени инструменти за решаване на спорове.
Ако сте в ЕС, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн, можете да я използвате за намиране на най-доброто решение на своя потребителски проблем, за обсъждане на решение във връзка с проблема ви директно с търговеца или за постигане на споразумение за орган за решаване на спорове, който да разгледа случая.
Платформата за ОРС няма връзка с търговците. Можете да използвате платформата за ОРС на всички официални езици на ЕС, исландски и норвежки език